jasnyciemny waskastandardszeroka malastandardduza

Служба трудова медицина София работи на най изгодни цени. Оценка на риска. Декларация по чл.15, измерване факторите на работната среда от Акредитиран орган за контрол и всички необходими документи за пред инспекция по труда.

Тел. 0888 002868;  e-mail: stm_eurobulmedic@abv.bg

Служба по трудова медицина София
„СТМ Евро-Булмедик”ООД

Адрес:
гр.София, ул.Атанас Манчев №1
София
България

Мобилен телефон: 0888 002868
http://trudovamedicinasofia.com/

 

Designed by Templatka.pl